Οι πελάτες μας, είναι συνεργάτες μας. Στην Power Team προσδοκούμε τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την από κοινού επίτευξη των στόχων μας. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συνεργασία μας με τις επιχειρήσεις είναι οι εξής: Αξιοπιστία, Οικονομία, Αποτελεσματικότητα και Ειλικρίνεια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε συνεργασία είναι μοναδική και πρέπει να λειτουργεί αμφίδρομα για τα καλύτερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό και διαρκώς προσπαθούμε να θέσουμε νέες προκλήσεις στη δουλειά μας, ώστε να γίνουμε καλύτεροι.