Οι πελάτες μας, είναι συνεργάτες μας. Στην Power Team προσδοκούμε τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την από κοινού επίτευξη των στόχων μας. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συνεργασία μας με τις επιχειρήσεις είναι οι εξής: Αξιοπιστία, Οικονομία, Αποτελεσματικότητα και Ειλικρίνεια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε συνεργασία είναι μοναδική και πρέπει να λειτουργεί αμφίδρομα για τα καλύτερα αποτελέσματα. Γι’ αυτό και διαρκώς προσπαθούμε να θέσουμε νέες προκλήσεις στη δουλειά μας, ώστε να γίνουμε καλύτεροι.

Brilliant PR
BSH Οικιακές Συσκευές
Dannemann Cigarrenfabrik
Fromageries Bel Hellas
Mars Hellas
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Vodafone
Camel
Winston
Creta Farms
MLS Multimedia
Microsoft Hellas
Rilken
MD Congress
Intertech SA
Day 6 Advertising
Schwarzkopf
Coca-Cola
Resoul
Omospondia Trahanoto
Olympos
Communication Factory