Στόχος μας είναι η παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών below the line, ώστε να καλύπτουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ευέλικτα προγράμματα υποστήριξης πωλήσεων και marketing. Xρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες κάθε brand και επιχείρησης.

Υπηρεσίες Marketing

Στην Power Team παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες marketing, προωθώντας τα brands σας αποτελεσματικά. Η έμπειρη ομάδα μας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην επικοινωνία τόσο με τους τελικούς χρήστες, όσο και με όσους πωλούν τα προϊόντα σας. Μέσω της παροχής δειγμάτων, της προώθησης προϊόντων σε καταστήματα ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος, των εκδηλώσεων, του merchandising και της σωστής τοποθέτησης των προϊόντων για ορατότητα, η ομάδα της Power Team, μετατρέπει τους εν δυνάμει καταναλωτές σε πελάτες, αυξάνοντας το θετικό ROI για κάθε brand.

Προωθητικές ενέργειες στο κατάστημα
Brand Activators
Road Shows
Experiential Marketing
Διανομή δειγμάτων και φυλλαδίων
Auditing & Συλλογή Δεδομένων
Brand Visibility
Guerrilla
Happenings
Hostessing
Γευστικές Δοκιμές
Εκδηλώσεις
Μελέτες Ορατότητας Brand
Υλικό P.O.P.
Ψηφιακές καμπάνιες

Υπηρεσίες Πωλήσεων

Το σύνολο των εξειδικευμένων promoters που χρησιμοποιούμε είναι άρτια εκπαιδευμένο, ώστε να επιτύχει τους στόχους marketing και να αυξήσει τις συνολικές πωλήσεις, επηρεάζοντας, εκπαιδεύοντας και πωλώντας άμεσα στο καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, στοχεύουμε στη βελτίωση της ορατότητας της μάρκας στον λιανοπωλητή, για να διασφαλίσουμε την υπεροχή του brand σας, σε σχέση με τα ανταγωνιστικά, ενώ παράλληλα παρέχουμε τα κατάλληλα μετρήσιμα αποτέλεσμα.

Merchandising
Προγράμματα σκληρής πώλησης
Προγράμματα Display Drive
Διανομή δειγμάτων και φυλλαδίων
Auditing & Συλλογή Δεδομένων
Category management
Mystery Shopping
Διανομή & έλεγχος καταστήματος
Προγράμματα κινήτρων λιανικής- εμπορική προώθηση
Πώληση από πόρτα σε πόρτα
Υλικό P.O.P.
Υποστήριξη εκθέσεων
Ψηφιακές καμπάνιες